top of page

Umělecká cesta Richarda Píšeho je jako plavba po rozbouřeném moři. On sám je kapitán, co se s vervou sobě vlastní pere s nástrahami divokého moře, i námořníkem zažívajícím poklidné plavby, která tato období střídají.
 
Tématicky se jeho objekty různí dle současné polohy Richarda na stezce života a inspirací s tím spjatých. Ať už maluje krajiny, geometrické útvary, ženské křivky či lodičky, vždy do nich vtiskne kus sebe, který vrhne dané konkrétní téma do abstraktních rovin fantazie.

Jeho aktuální plavba za (sebe)poznáním a estetickými prožitky na kterou nás nyní s sebou bere, nese název Tvary.
Co Tvary odhalí, záleží jak na tom, co do nich Richard ukryl, tak i na naší subjektivní interpretaci těchto uměleckých artefaktů.

 

Adam Fasora / básník a teoretik umění

bottom of page