top of page

S obrovskou radostí a chutí se pouštím do obrazů, kterým říkám TVARY. Na začátku pro ně nemám zásadnější název, často jsem inspirován místem, kam obraz maluji. Tady mám též prostor pro zúročení letité zkušenosti s vrstvením barev a terpentýnu, od jednoduchých ploch až po organické hloubky a struktury. Tyto impresionistické abstrakce hraničící s realitou také často propojuji s geometrií. Je fascinující, když jednoduchou věc řeším třeba na deset a více vrstev i několik měsíců a jindy zas složité pohledy do krajin v určitých místech obrazu vymaluji jedním tahem.

I tak se tyto mé abstraktní obrazy vždy rodí z nějaké zkušenosti, prožitku či emoce, rovněž však chci pozorovateli zprostředkovat můj pohled na situaci a poskytnout mu prostor ke snění.

 

 

All paintings in this series called TVARY (Shapes) originated from pure joy and passion. I don't concern myself with the name at the beginning of the process, I often get inspired by place where I picture the painting. Here I have a chance to use long-time experience with laminating colors and turpentine, whether I decide on a simple solution or on vast organic depths and structures. I combine these impressionistic abstractions bordering on reality with geometry. It is fascinating that I sometimes deal with simple things in ten layers and over several months, or to the contrary, I paint complex views into landscapes in specific area of the painting in one stroke.

There are deep emotions modified by life experience behind every painting I do. Even though I want to present my point of view to the viewer, I also leave room for the viewer’s imagination.

AW Collection

MEDAILONEK 2021

ZNAMENÍ DUŠE
RICHARD PÍŠE OBRAZY
bottom of page